PŘESTAVBY LPG - SEKVENČNÍ VSTŘIKOVÁNÍ


Popis LPG soupravy se sekvenčním vstřikováním

schéma

1 – Přívodní trubka Cu 4x6
2 – Elektromagnetický ventil LPG
3 – Regulátor tlaku-výparník
4 – Připojení do chladícího systému
5 – Filtr LPG plynné fáze
6 – Akumulátor
7 – Hadice MAP
8 – Tryska snímače tlaku LPG
9 – Hadice snímače tlaku LPG
10 – Tryska vstřikovaného LPG
11 – Hadice LPG
12 – Vstřikovač
13 – Řídící jednotka plynu
14 – Snímač MAP
15 – Přepínač benzín-plyn
16 – Držák válcové nádrže s pásy
17 – Nádrž LPG /válcová/
18 – Plynotěsná schránka s multiventilem
19 – Plnící trubka Cu 6x8
20 – Plnící koncovka1. Přívodní potrubí Cu d 6 mm až 8 mm
Zajišťuje dodání kapalného LPG z tlakové nádrže do regulátoru tlaku.
měděná trubka lpg d 6   měděná trubka lpg d 6   měděná trubka lpg d 6 a d8

2. Elektromagnetický ventil LPG
Provozní uzavírací ventil s filtrem je solenoidový ventil, který uzavírá plynový systém při provozu na benzín a při vypnutí klíčku zapalování. Pod napětím - otevřeno, bez napětí zavřeno. Filtr v jeho spodní části zabraňuje vniknutí mechanických nečistot do regulátoru.
 lpg ventil lovato

3. Regulátor tlaku (reduktor, výparník)
Regulátor je zařízení, které umožňuje snížení tlaku LPG paliva v nádrži na požadovanou hodnotu a zároveň jako splyňovač umožňuje odpaření tekutého paliva. Jelikož tento proces je provázen snížením teploty, je regulátor napojen na vnitřní chladicí okruh motoru, z něhož odebírá teplo. Vlastní provoz regulátoru je závislý na chodu motoru, resp. na změnách podtlaku ve směšovači.
lpg reduktor lovato easy fast  reduktor

4. Chladící systém
Vyhřívá regulátor tlaku teplou vodou z motoru čímž zabezpečuje dokonalé odpařování paliva.

5.Filtr LPG fáze
Filtr plynné fáze zachycuje drobné nečistoty v plynné fázi.
filtry lpg - plynná fáze

6. Akumulátor
Vytváří napětí potřebné pro ovládání komponentů.

7. Hadice MAP
Spojuje MAP snímač se sacím potrubím.

8. Tryska snímače tlaku LPG
Umísťuje se do vstřikovače.

9. Hadice snímače tlaku LPG
Spojuje vstřikovač se snímačem tlaku LPG.

10. Tryska vstřikovaného LPG
Je umístěna v sacím potrubí co nejblíže před sací ventil.

11. Hadice LPG
Speciální hadice která spojuje veškerou nízkotlakou větev LPG.

12.Vstřikovač
Dávkuje v přesném množství palivo do sacího potrubí.
plynové vstřikovače lovato easy fast jpl a jplx  

13. Řídící jednotka plynu
Řídí přesné dávkování plynu do sacího potrubí pomocí vstřikovačů.
řídící jednotka lpg  

14. Snímač MAP
Sleduje a vypočítává údaje získané ze sacího potrubí potřebné pro vypočítání délky času vstřikovaného paliva.
  snímač tlaku plynu , lpg, teploty lpg

15. Přepínač paliva benzín - plyn
Je umístěn v zorném poli řidiče a slouží k přepínání provozu benzín – plyn.

16. Držák nádrže
Zajišťuje uchycení nádrže ke karoserii vozidla.

17. Tlaková nádrž
a) válcová
Nádrž je konstruována jako zásobník kapalného LPG paliva pro vlastní provoz vozidla. Je osazena armaturami pro bezpečný a spolehlivý provoz. Vše je uzavřeno v plynotěsné skříni s odvětráním pod vozidlo. K uchycení tlakové nádrže slouží samostatný schválený držák s upevňovacími pásy a sponami.
b) speciální – toroidní a vertikální
Je konstruována pro umístění v prostoru náhradního kola. Může být použita s vnitřním vývodem – poté je uzavřena plynotěsnou skříní, nebo s bočním vývodem, kdy je armatura osazena mimo prostor vozidla a není tedy nutné použití plynotěsné skříně. Při použití speciální nádrže je nutné použít schválený držák pro upevnění náhradního kola.
lpg nádrž toroidní externí stako, gzwm  lpg nádrž válcová stako, gzwm

18. Plynotěsná schránka s multiventilem
V soustavě odvětrávacích hadic a odvětrávacích průchodek zabezpečuje odvod LPG při případném úniku z nádrže nebo jejího příslušenství mimo prostor vozidla. Zabezpečuje provozní a bezpečnostní funkce:
provozní:
- plnění nádrže do max. 80% obsahu
- odebírání pohonné hmoty z nádrže
- ukazatele stavu paliva v nádrži

bezpečnostní:
- zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí)
- vypuštění plynu při přetlaku nad 25 bar
- ruční uzavření přívodu plynu do nádrže a k přípojce dálkového plnění
- ruční uzavření přívodu plynu do nádrže a k přípojce dálkového plnění

odvětrávání   multiventil

19. Plnící potrubí Cu d 8mm
Oplastovaná Cu trubka o d 8mm zajišťuje dodání LPG od plnící koncovky do tlakové nádrže.
potrubí

20. Plnící koncovka
Umožňuje čerpání do nádrže LPG palivo. Je umístěna, stejně jako benzínové plnicí hrdlo, vně vozidla a to v zadním nárazníku vpravo. Konstrukce umožňuje standardní připojení k čerpacímu zařízení. Uvnitř přípojky je zpětný ventil, který uzavírá automaticky výstup při ukončení plnění.
plnící koncovky

SAUTO.CZ ASFALT Box Club ASFALT
AUTO ULBERT s.r.o. - Beroun Sadová 302, 26601 Beroun centrum